Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Archiwistyka społeczna w Archiwum Akt Nowych
Archiwistyka społeczna w Archiwum Akt Nowych


Mariusz Olczak, Archiwistyka społeczna w Archiwum Akt Nowych, w: Archiwistyka Społeczna, wyd. Ośrodek KARTA, Warszawa 2012, ss. 6


"Archiwum Akt Nowych (AAN) to centralne archiwum Państwa Polskiego
założone w 1919 r. przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. Jedną z ról,
jakie nakłada na AAN państwo, jest przejmowanie i zabezpieczanie, a w następnych
krokach katalogowanie i udostępnianie archiwów osób prywatnych
lub organizacji społecznych – zbiorów przekazanych przez darczyńców oraz
z jakichkolwiek przyczyn zagrożonych.
Już przed II wojną światową do zadań AAN, obok opieki nad dokumentacją
jednostek administracji rządowej, należało zabezpieczenie archiwów organizacji
społecznych. Także po wojnie ten fragment działalności stale towarzyszył
pracy AAN, zwłaszcza, że dekret o archiwach państwowych z 1951 r. do
państwowego zasobu archiwalnego zaliczył również archiwalia organizacji
społecznych i politycznych. W strukturze AAN w roku 1952 odpowiedzialny za
ten sektor działalności był najpierw Oddział II, zajmujący się aktami gospodarczymi
oraz spuściznami działaczy politycznych i społecznych. Następnie nad
dokumentacją centralnych organizacji społecznych i zawodowych pracował
w latach 70. XX w. Oddział IV. (...)"
 
 
 
 
 
 
 
Źródło:  http://archiwa.org/as/as_img/uploaded/4.Archiwa_spoleczne_podrecznik_Olczak_1.pdf      
 
            (dostęp z 26.08.2107) 
   

26.08.2017
strzałka do góry