Archiwistyka_tlo
Pozyskiwanie zbiorów


Monika Lipka, Pozyskiwanie zbiorów, w: Archiwistyka Społeczna, wyd. Ośrodek KARTA, Warszawa 2012, ss. 10


"Temat pozyskiwania zbiorów okazuje się szczególnie ważny w kontekście
pracy archiwów społecznych, które w przeciwieństwie do archiwów pań-
stwowych, nie otrzymują zbiorów bez swojego aktywnego udziału. Od strategii
archiwum zależy w jaki sposób i jakiego rodzaju materiały będzie ono
pozyskiwało.
1. KRY TERIA PRZYJMOWANIA ZBIORÓW
Ponieważ archiwa społeczne aktywnie pozyskują zbiory, ważne jest, by w klarowny
sposób ustalić kryteria przyjmowania zbiorów, wypracować narzędzia
i procedury potrzebne przy ocenie wartości pozyskiwanej dokumentacji.
Zainteresowania archiwów społecznych są różnorodne, sięgają często obszarów
niedostępnych dla archiwistyki państwowej. Dla archiwów osadzonych
w małych społecznościach każdy pozyskany materiał o tematyce lokalnej bę-
dzie wartościowy. Inaczej sprawa ma się w większych miastach, gdzie istnieje
obok siebie szereg fundacji, stowarzyszeń prowadzących archiwa. Nie zbierają
wszystkiego, specjalizują się w pewnych obszarach tematycznych. Istnieją
też archiwa zajmujące się gromadzeniem jednego typu zbioru, bez względu
na tematykę (np. fotografie). (...)"
 
 
 
 
 
Źródło:  http://archiwa.org/as/as_img/uploaded/10.Archiwa_spoleczne_podrecznik_Lipka.pdf
 
            (dostęp z 30.09.2017) 

30.09.2017
strzałka do góry