Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Opracowanie materiałów audiowizualnych
Opracowanie materiałów audiowizualnych


Maciej Melon, Opracowanie materiałów audiowizualnych, w: Archiwistyka Społeczna. Podręcznik, wyd. Ośrodek KARTA, Warszawa 2012, ss. 1-7


"Materiały drukowane czy zdjęciowe dają możliwość szybkiej analizy zawartości
– możemy je przegląd
 
ać w pośpiechu, licząc że łatwo wyselekcjonujemy
interesujące nas treści. Nieopracowane nagrania dźwiękowe czy wideo nie
„powiedzą” nam wiele o swojej zawartości. Są jak książki pozbawione spisu
treści. Jest to paradoks materiałów, które są „mówione”, a zarazem nieme. Im
większa kolekcja nagrań, tym łatwiej o dezorientację w ich zawartości. Dlatego
opracowanie nagrań, czyli stworzenie dokumentów tekstowych opisujących
ich zawartość, jest koniecznością. (...)"
 
 
 
 
 
Źródło:  http://archiwa.org/as/as_img/uploaded/14.Archiwa_spoleczne_podrecznik_Melon.pdf
 
            (dostęp z 29.10.2017) 

29.10.2017
strzałka do góry