Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Opracowanie zbiorów fotograficznych
Opracowanie zbiorów fotograficznych


Małgorzata Pankowska-Dowgiało, Opracowanie zbiorów fotograficznych, w: Archiwistyka Społeczna. Podręcznik, wyd. Ośrodek KARTA, Warszawa 2012, ss. 12


"W zbiorach archiwalnych najczęstszymi archiwaliami – obok zbiorów aktowych
– są zwykle archiwalia ikonograficzne. Materiały ikonograficzne mogą
tworzyć jednorodne zespoły (np. kolekcja pocztówek Warszawy, zespół rysunków
Waldemara Kowalskiego, kolekcja zdjęć dotyczących wydarzeń Marca
`68) lub wchodzić w skład zespołów dokumentowych.
 Materiałami ikonograficznymi są:
» fotografie,
» grafiki,
» pocztówki,
» rysunki,
» dokumenty życia społecznego (np. plakaty).
Najpowszechniejszym rodzajem obiektu ikonograficznego są fotografie.
Metody stosowane podczas archiwizacji fotografii mają zastosowanie także
w przypadku innych materiałów ikonograficznych. (...)"
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: http://archiwa.org/as/as_img/uploaded/13.Archiwa_spoleczne_podrecznik_Pankowska-Dowigalo.pdf 
 
           (dostęp z 4.11.2017)

04.11.2017
strzałka do góry