Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Udostępnianie materiałów archiwalnych
Udostępnianie materiałów archiwalnych


Katarzyna Ziętal, Udostępnianie materiałów archiwalnych, w: Archiwistyka Społeczna. Podręcznik, wyd. Ośrodek KARTA, Warszawa 2012, ss. 14


"Archiwa społeczne powinny dążyć do jak najszerszego udostępniania zebranych
materiałów społeczeństwu. Jest to istotna część misji archiwów. Wiele
organizacji społecznych nie ma swojej siedziby, dlatego upublicznia swoje
zbiory okazjonalnie: przy okazji wystaw czy publikacji.
Digitalizacja daje szansę szerokiego udostępniania materiałów organizacjom
nieposiadającym swojej siedziby: jest tańsza i mniej czasochłonna niż udostępnianie
na miejscu. Publikowanie zdigitalizowanych materiałów w internecie
niesie jednak za sobą o wiele więcej ograniczeń prawnych niż udostępnianie na
miejscu. Archiwa społeczne najczęściej gromadzą zbiory pochodzące z XX
wieku. Dlatego przy ich upublicznianiu trzeba szczególnie zwrócić uwagę na
prawa autorskie, ochronę danych osobowych oraz kwestie etyczne. (...)"
 
 
 
 
 
 
 
Źródło:  http://archiwa.org/as/as_img/uploaded/Udostepnianie%20materialow%20archiwalnych.pdf
 
            (dostęp 2.12.2017) 

02.12.2017
strzałka do góry