Archiwistyka_tlo
Archiwum Osiatyńskiego


"Archiwum im. prof. Wiktora Osiatyńskiego dokumentuje, analizuje i objaśnia zmiany prawne w Polsce.
 
Zostało powołane w 2017 roku jako obywatelskie centrum dokumentacji i analiz oraz społeczność ludzi zaangażowanych w budowanie Polski praworządnej, w której władza działa w granicach prawa, dla dobra publicznego, przestrzegając praw i wolności obywatelskich oraz zobowiązań międzynarodowych.
 
Ambicją Archiwum jest dostarczanie opinii publicznej rzetelnej wiedzy prawniczej oraz wykorzystanie potencjału środowisk prawników-praktyków i prawników-naukowców w debacie obywatelskiej, a także do obrony zasad demokratycznego państwa prawa. (...)"


Źródło: https://archiwumosiatynskiego.pl/o-nas/               (dostęp z 9.12.2017)

09.12.2017
strzałka do góry