Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Fundacja "Archiwa Pomorskie"
Fundacja "Archiwa Pomorskie"


"Fundacja „Archiwa Pomorskie” została powołana w 2015 roku dla uczczenia pamięci Stanisława Flisa oraz dla realizacji celów, które były bliskie Jego sercu.

Stanisław Flis był gdańskim historykiem i archiwistą, człowiek z wizją, pasją i niespożytą energią. Przez 19 lat związany z Archiwum Państwowym w Gdańsku, następnie z Instytutem Pamięci Narodowej, ostatnio pracował w archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Zarówno w pracy naukowej, jak i w praktyce koncentrował się przede wszystkim na zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych w pracy archiwalnej oraz udostępnianiu zasobu archiwalnego.

Wieloletni prezes gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, autor i organizator licznych wystaw archiwalnych, warsztatów, konferencji, często realizowanych we współpracy z innymi organizacjami, jak Nadbałtyckie Centrum Kultury.

Autor m.in. przewodnika po archiwach Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce oraz informatora o źródłach z archiwów polskich do dziejów stosunków miast bałtyckich i żeglugi na Bałtyku 1450-1800.

W ciągu całej swojej kariery zawodowej wcielał w życie ideę przybliżenia wiedzy o zbiorach archiwalnych do jak najszerszej publiczności. Poprzez organizowane przez siebie przedsięwzięcia nie tylko popularyzował historię, w tym zwłaszcza historię Pomorza, ale też konsekwentnie podkreślał ogromne bogactwo wiedzy, jaką można wynieść z zasobów archiwalnych.

Zmarł w wieku 49 lat, pozostawiając wiele niezakończonych projektów. Jego odejście jest nieodżałowaną stratą dla środowiska archiwistów."


Źródło: http://www.archiwapomorskie.pl/o-fundacji/                    (dostęp z 17.12.2017)

17.12.2017
strzałka do góry