Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Społeczeństwo informacyjne
Społeczeństwo informacyjne


Tomasz Goban-Klas, Piotr Sienkiewicz, Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania, wyd. Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków 1999, ss. 175. Publikacja dostępna w wersji elektronicznej."Telekomunikacja stała się znamieniem czasów w których żyjemy. Tele — po
grecku: daleko, communicatio — po łacinie: współudział, oznacza łączenie i
zbliżanie ludzi, zarówno w sensie czysto technicznym, jak i społecznym.
Łączność techniczna, przesyłanie sygnałów na odległość, jest warunkiem
łączności duchowej, choć oczywiście jest jedynie warunkiem koniecznym, nie
zaś wystarczającym. Ta sama linia telefoniczna może służyć przekazaniu słowa
"tak" lub "nie", albo słowa "pokój" lub "wojna". Choć techniczne parametry
tych słów par słów są podobne, a w informatycznym sensie identyczne (mają tę
samą ilość bitów), ich znaczenie i konsekwencje są diametralnie różne. Jedne
łączą, inne zaś dzielą, w sensie społecznym i kulturowym. Jednak w książce tej
nie będziemy się zajmować tak szczegółowymi, konkretnymi przypadkami
telekomunikacji. Choć jej przedmiotem jest fundamentalna rola jaką
telekomunikacja i informacja odgrywa w nowoczesnych społeczeństwa, to będą
one przedstawione od strony ich możliwości, zarówno dobrych, jak i złych, nie
zaś ich różnorodnych realizacji. (...)"
 
 
 
 
 
Źródło:  http://informacjacyfrowa.wsb.edu.pl/pdfs/SpoleczenstwoInformacyjne.pdf
 
                                                                                              (dostęp z 10.03.2018) 

11.03.2018
strzałka do góry