Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Archiwa zakładowe w uczelniach niepublicznych
Archiwa zakładowe w uczelniach niepublicznych


Wiesław Letkiewicz, Tworzenie i funkcjonowanie archiwów zakładowych w uczelniach niepublicznych, w: Nauka i szkolnictwo wyższe, Nr 1/37, 2011"Należycie zorganizowana praca kancelaryjna w zakładzie pracy, jakim jest także szko­ ła wyższa (publiczna i niepubliczna), wraz z właściwie prowadzonym archiwum zakładowym stanowi obecnie ważny element zarządzania (kierowania). Sprawnie zorganizowany obieg dokumentów przyspiesza załatwianie różnorodnych spraw, archiwum zakładowe odciąża komórki organizacyjne w przechowywaniu istotnych dokumentów oraz zabezpiecza i przechowuje tę część akt (materiały archiwalne), które po określonym czasie powinny być przekazane właściwemu archiwum państwowemu. Postępowanie z dokumentacją w zakładzie, obieg dokumentów, ich przechowywanie i brakowanie mają oparcie w ściśle określonych normach i regulacjach prawnych. (...)"
 
 
 
 
Źródło:  https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/viewFile/3233/3242               (dostęp z 19.03.2018)

19.03.2018
strzałka do góry