Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Archiwum organizacji pozarządowej
Archiwum organizacji pozarządowej


Archiwum organizacji pozarządowej, Poradnik dla NGO, wyd. Ośrodek KARTA, ss. 34"Codzienność organizacji pozarządowych to zarządzanie projektami, nieustanne
pozyskiwanie środków na działalność i dbałość o właściwe ich wydatkowanie. W tych
działaniach niejednokrotnie za bardzo skupiamy się na celach operacyjnych, a mniej na
refleksji, dotyczącej wartości trzeciego sektora, misji działania oraz jego pamięci. Jeżeli organizacje
trzeciego sektora same nie zadbają o zachowanie własnego dorobku, to – niestety – nikt za nie
tego nie zrobi. Warto zaznaczyć, że 43% istniejących w Polsce organizacji działa 10 lub więcej lat.
Natomiast ich historia z pewnością nie jest udokumentowana właściwie. Niejednokrotnie, wraz
z rozwiązaniem lub likwidacją organizacji, bezpowrotnie tracimy ślady jej działań. Może się więc
powtórzyć historia organizacji działających w okresie II Rzeczpospolitej – brak zabezpieczenia ich
zbiorów archiwalnych w tamtym czasie znacznie ogranicza dziś możliwość dotarcia do informacji
o ich aktywności. (...)"
 
 
 
 
Źródło: https://archiwa.org/sites/default/files/files/Archiwum_Organizacji_Pozarzadowej%20-%20broszura%20_i.pdf
 
                                                                                                                             

25.03.2018
strzałka do góry