Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Europejskie Archiwum Ruchu Oporu
Europejskie Archiwum Ruchu Oporu

W przypadającą 8 maja rocznicę zakończenia drugiej wojny światowej została oficjalnie uruchomiona w Internecie strona Europejskiego Archiwum Ruchu Oporu (ang. European Resistance Archive – ERA). Pomysłodawcą i organizatorem projektu wspieranego i finansowanego przez Komisję Europejską jest „Istoreco – Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Reggio Emilia.


Całość powstała w wyniku współpracy różnych organizacji i instytucji z Austrii, Francji, Niemiec, Polski, Słowenii i Włoch. W pracach nad projektem stronę polską reprezentował Ośrodek KARTA i Dom Spotkań z Historią.


W ramach projektu pracowało jedenastu uczniów warszawskich i żyrardowskich liceów oraz koordynator z ramienia Domu Spotkań z Historią i Ośrodka KARTA. Od października 2006 do lutego 2007 roku spotykali się oni raz w miesiącu na seminariach poświęconych historii polskich Żydów, ich losom w czasie II wojny światowej oraz politycznym, społecznym i psychologicznym mechanizmom ludobójstwa. Pogłębianiu wiedzy historycznej służyło także oglądanie filmów, czytanie tekstów historycznych i relacji osób, które bezpośrednio doświadczyły nazistowskiego terroru, i poprzez dyskusje próbowano zrozumieć wpływ, jaki tamte wydarzenia mają na współczesność

 

Swoją premierę strona ERA miała w poniedziałek 7 maja o godz. 1400 w berlińskiej siedzibie przedstawicielstwa Komisji Europejskiej przy Unter den Linden 78.


Głównym zadaniem ERA jest udostępnianie on-line materiałów tematycznie związanych z okupacją i ruchem oporu podczas drugiej wojny światowej. Podobne inicjatywy były już wcześniej w Polsce podejmowane przez wspomniany Ośrodek Karta oraz Dom Spotkań z Historią.


ERA ma na celu rejestrowanie wspomnień ludzi, którzy niestety należą do odchodzącego już pokolenia, w związku z czym zebranie ich relacji z każdym rokiem byłoby coraz trudniejsze. Projekt ma charakter międzynarodowy, a jego istotą jest udział w procesie tworzenia tego specyficznego archiwum młodzieży z poszczególnych krajów. W celu realizacji przedsięwzięcia grupy młodzieży z kolejnych krajów uczestniczących w projekcie przeprowadzają wywiady z świadkami wydarzeń, odwiedzają miejsca pamięci oraz prowadzą w gronie rówieśników dyskusje o tematyce historycznej. ERA ma za zadanie popularyzację wśród młodszego pokolenia wiedzy o tragicznych doświadczeniach wieku XX.
W celu uniknięcia czarno-białego schematu przedstawiania historii, prezentowane są również relacje dotyczące oporu wewnątrz partii narodowosocjalistycznej. Dostępne są one zarówno jako nagrania filmowe, jak i relacje tekstowe zapisane w formacie PDF. Projekt zakłada stałe poszerzanie zasobów i poszukiwanie partnerów z innych państw.
ERA dostępne jest pod adresem internetowym: www.resistance-archive.org.


Źródło: Internetowa strona Europejskiego Archiwum Ruchu Oporu na www.archiwa.net

06.06.2008
strzałka do góry