Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Oferta edukacyjna Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego
Oferta edukacyjna Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego

W marcu 1993 roku Minister Edukacji Narodowej wpisał Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania do rejestru niepaństwowych szkół wyższych. Jej rektorem został ekonomista, specjalista zarządzania, prof. zw. dr hab. Andrzej Koźmiński.


Misją tej niepublicznej uczelni jest kształcenie przedsiębiorców, menedżerów, prawników, finansistów i kadry administracyjnej. O jakości kształcenia najlepiej świadczy fakt posiadania międzynarodowej akredytacji EQUIS (European Quality Improvement System), przyznawanej na podstawie wszechstronnej oceny przez European Foundation for Management Development w Brukseli.

 

Uczelnia oferuje kształcenie na siedmiu kierunkach studiów, studia w języku angielskim, studia MBA (Master of Business Administration), studia doktoranckie, zajęcia w Centrum Języków Obcych, oraz kursy i szkolenia. W jej strukturze organizacyjnej znajduje się także Centrum Kształcenia Podyplomowego, którego oferta edukacyjna może się okazać atrakcyjna także dla archiwistów zakładowych pragnących podnieść swoje kwalifikacje. Pośród dziewięciu proponowanych kierunków podyplomowych studiów specjalistycznych znajdują się m. in. takie jak: Ochrona danych osobowych, Menedżer jakości, Public Relations w praktyce czy Zintegrowane systemy klasy ERP II do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem. Dyrektorem Centrum Kształcenia Podyplomowego, jak również MBA, jest Pani Sylwia Hałas-Dej.


Studia podyplomowe „Ochrona danych osobowych”, odbywające się we współpracy z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, mają na celu zapoznanie słuchaczy z problematyką funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych na gruncie prawa polskiego i europejskiego. Skierowane są przede wszystkim do pracowników administracji, oraz osób pełniących lub zamierzających pełnić funkcję administratora danych osobowych, administratora bezpieczeństwa informacji, pracowników kadrowych w urzędach administracji rządowej i samorządowej, rzeczników prasowych, oraz przyszłych pracodawców.


Studia na kierunku „Menedżer jakości” mają za zadanie dostarczenie wiedzy na temat zarządzania organizacjami, przede wszystkim w zakresie systemów zarządzenia jakością w stopniu niezbędnym do samodzielnego projektowania, wdrażania i oceny systemów zarządzania jakością według norm serii ISO 9000, 14000. W tym miejscu należy dodać, iż jednym z warunków otrzymania certyfikatu ISO jest posiadanie odpowiednio usytuowanego w strukturze organizacyjnej jednostki, wyposażonego w adekwatne do swoich odpowiedzialnych funkcji kompetencje, archiwum zakładowego jako niezbędnego ogniwa systemu zarządzania. Studia adresowane są głównie do osób odpowiedzialnych za utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością w jednostkach administracji publicznej i samorządowej oraz wdrażanie systemu zarządzania jakością w swoim obszarze zarządzania.


Kierunek „Public Relations w praktyce” zakłada przekazanie wiedzy oraz umiejętności praktycznych koniecznych do projektowania i realizacji działań na rzecz komunikowania się organizacji z otoczeniem. Studia skierowane są do osób zamierzających pracować w komórkach PR, firmach o tym profilu działania lub chcących zostać samodzielnymi konsultantami. Obecnie, gdy coraz większą uwagę przywiązuje się do budowania wizerunku archiwum, zajęcia praktyczne w zakresie PR wydają się szczególnie ważne dla archiwistów.


W związku z coraz powszechniejszym zastosowaniem archiwistyki cyfrowej, elektronicznego obiegu dokumentacji, ciekawą ofertą dla archiwisty zakładowego pragnącego podnieść swoje kwalifikacje w tym zakresie wydają się być także studia podyplomowe o kierunku „Zintegrowane systemy klasy ERP II do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem”. Adresatami studiów są osoby użytkujące w przedsiębiorstwach i instytucjach systemy klasy ERP II, członkowie zespołów projektowych odpowiedzialnych za nadzór nad wdrożeniami aplikacji klasy ERP II, oraz pracownicy firm wdrażających takie systemy.
Szczegółowe informacje o warunkach studiowania, przebiegu studiów i opłatach zawiera oficjalna strona Uczelni.

Źródło: www.kozminski.edu.pl

22.01.2008
strzałka do góry