Archiwistyka_tlo
Artykuły > Informatyka w archiwum > Trwałość dokumentów cyfrowych na tle nośników tradycyjnych
Trwałość dokumentów cyfrowych na tle nośników tradycyjnych

 

Grzegorz Gałęzowski, Trwałość dokumentów cyfrowych na tle nośników tradycyjnych, Archiwum Państwowe w Lublinie"Salvador Dali tak właśnie przedstawił w swoim obrazie upływ czasu i jego wpływ
na przedmioty materialne. Odporność nośników danych na procesy starzenia jest ważnym
problemem współczesnej cyfrowej archiwistyki i informatyki. Konwencjonalne nośniki, takie
jak np. papier i cyfrowe nośniki danych, są prawdziwą pamięcią naszej cywilizacji, a ich
zniszczenie może spowodować potężny kryzys w skali całego świata.
Cyfrowe nośniki danych starzeją się bardzo szybko, mimo tego że zapisane na nich
dane nie poddają się teoretycznie niszczącemu działaniu czasu. Jednak fizycznych nośników,
na których je zapisujemy, na pewno nie można uważać za niezniszczalne.
Rewolucja informatyczna coraz intensywniej stara się zastępować papier cyfrowymi
nośnikami danych. Cyfrowe wersje dokumentów możemy jednak bezpowrotnie stracić, jeśli
nie będą podejmowane odpowiednie działania zaradcze. (...)"
 
 
 
 
 
Źródło:  https://www.archiwa.gov.pl/images/docs/referaty/AP_Lublin_G_Galezowski.pdf
 
 
                                                                                                     (dostęp z 25.05.2018) 

25.05.2018
strzałka do góry