Archiwistyka_tlo
Artykuły > Informatyka w archiwum > Kryteria oceny wiarygodnych archiwów cyfrowych
Kryteria oceny wiarygodnych archiwów cyfrowych


Aneta Januszko-Szakiel, Kryteria oceny wiarygodnych archiwów cyfrowych"Abstrakt: W artykule dokonano przeglądu definicji pojęcia archiwum cyfrowe oraz
przedstawiono typologię funkcjonujących archiwów cyfrowych. Zwrócono uwagę na
odmienność archiwów instytucji pamięci i archiwów sektora biznesu, bądź administracji.
Przybliżono tematykę wiarygodności archiwów cyfrowych i wymieniono cechy
identyfikacyjne, zapewniające archiwom cyfrowym status instytucji wiarygodnej.
Artykuł ma charakter dokumentacji dotychczasowych ustaleń w zakresie procesów
organizacji i funkcjonowania, także audytu i certyfikacji wiarygodnych archiwów cyfrowych.
Ustalenia te są efektem międzynarodowej współpracy takich organizacji i instytucji jak: DCC
– Digital Curation Centre, OCLC - Online Computer Library Center, RLG – Research Library
Group, NARA - National Archives and Records Administration, NESTOR - Network of
Expertise in Long-term Storage of Digital Resources oraz CRL – U.S. Center for Research
Libraries. Są one dostępne w dwóch wersjach językowych; angielskiej: Trustworthy
Repositories Audio & Certification. Criteria and Checklist (TRAC) oraz niemieckiej:
Kriterienkatalog vertrauenswürdige digitale Langzeitarchive."
 
 
 
 
Źródło;  https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/335/Januszko-Szakiel_Aneta_Kryteria_oceny_wiarygodnych_archiw%C3%B3w_cyfrowych%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 
 
 
                                                                                                                           (dostęp z 14.07.2018) 

14.07.2018
strzałka do góry