Archiwistyka_tlo
System YADDA


Alek Tarkowski, Jakub Szprot, System YADDA - oprogramowanie dla repozytorióww cyfrowych, w: Bibliograficzne bazy danych: kierunki rozwoju i możliwości współpracy, Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 10-lecia bazy danych Baz-Tech, Bydgoszcz 27-29 maja 2009


W wystąpieniu zostanie przedstawione oprogramowanie do tworzenia repozytoriów cyfrowych YADDA: jego konstrukcja, możliwości oraz zastosowania. System YADDA umożliwia tworzenie zintegrowanej platformy obsługi baz bibliograficznych i pełnotekstowych, także w modelu rozproszonym. Zostaną zaprezentowane cechy wyróżniające system YADDA od innego oprogramowania tego typu; poszczególne elementy modułowej architektury systemu, wraz z wdrożonymi implementacjami poszczególnych usług modułowych; oraz plany dalszego rozwoju platformy YADDA. Prezentacja na stronie źródłowej.

 

 

 

 

 

Źródło:  http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/mat19/tarkowski_szprot.php

 

                                                                             (dostęp z 26.07.2018) 

26.07.2018
strzałka do góry