Archiwistyka_tlo
Witryna internetowa


Bartłomiej Konopa, Witryna internetowa - dokumentacja czy publikacja?, w: Biuletyn EBIB, Nr 2 (172), 2017"Konieczność archiwizacji zasobów internetu wydaje się nie do podważenia, co wynika z dwóch – wzajemnie uzupełniających się – zasadniczych przyczyn. Pierwszą z nich jest niestałość i efemeryczność sieci. Witryny internetowe poddawane są częstym aktualizacjom lub zmianom i w każdym momencie mogą zniknąć z sieci, co potwierdzają wyniki badań wykazujące, że średni okres funkcjonowania przeciętnej witryny wynosi około 50 dni. Drugim czynnikiem przemawiającym za potrzebą zachowania zawartości internetu jest jego dominująca rola w dobie społeczeństwa informacyjnego. Do internetu przenosi się coraz większa część działalności człowieka – za jego pomocą można załatwić sprawę w urzędzie, jak również wziąć udział w festiwalu muzycznym. Projekty jego archiwizacji, już funkcjonujące oraz przyszłe, wydają się być jedynym sposobem na chociażby częściowe zabezpieczenie tego ważnego, lecz ulotnego, elementu dzisiejszych czasów1 . (...)"
 
 
 
 
 
Źródło:  http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/528/684
 
                                                                       (dostęp z 26.08.2018) 

26.08.2018
strzałka do góry