Archiwistyka_tlo
Artykuły > Informatyka w archiwum > Instrukcja kancelaryjna w HTML-u?
Instrukcja kancelaryjna w HTML-u?


Robert Degen, Jeszcze o instrukcji kancelaryjnej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
 
Mirosław Zelent, blog informatyczny "Pasja informatyki" "... Umieszczone w tym punkcie uwagi dotyczą instrukcji kancelaryjnych w tradycyjnej,
drukowanej formie. Ostatnio coraz bardziej pociągającą perspektywą
wydaje mi się przygotowanie instrukcji w formie dokumentu elektronicznego,
np. kodowanego językiem HTML i mającego cechy strony WWW. Nie chodzi
o to, aby od razu umieszczać instrukcję w sieci, a bardziej skorzystać z moż-
liwości technologicznych i funkcjonalności, które daje edytor. Bez problemu
można wyobrazić sobie instrukcję kancelaryjną, charakteryzującą się wszystkimi
wymienionymi wyżej cechami, która ma formę dokumentu HTML. M. in. każdy
rozdział jest osobną podstroną a odsyłacze hipertekstowe przenoszą do wzorów
formularzy czy pojęć we słowniku. Ostatnio pojawiła się interesująca propozycja
publikowania instrukcji kancelaryjnej jako prezentacji na stronie archiwum
bieżącego, w tym przypadku uniwersyteckiego14."Źródłó: https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/4102/Jeszcze_o_instrukcji_kancelaryjnej.pdf?sequence=1
 
 
 
Przy okazji polecam darmowy kurs języka HTML (i nie tylko)  http://miroslawzelent.pl/ . Oczywiście podobnych kursów jest w sieci znacznie więcej, ten jednak moim zdaniem jest jednym z lepszych.
 
 
                                                                                                                                   (dostęp z 27.01.2019)

27.01.2019
strzałka do góry