Archiwistyka_tlo
Artykuły > Informatyka w archiwum > Digitalizacja zbiorów archiwalnych
Digitalizacja zbiorów archiwalnych


Paweł Łukasiewicz, Digitalizacja zbiorów archiwalnych w Polsce. Stan i użyteczność dla archiwisty i infobrokera, praca lic. napisana pod kierunkiem dr hab. Łukasza Sroki, prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Instytut Historii i Archiwistyki, Kraków 2017"Celem mojej pracy jest prezentacja stanu digitalizacji zasobu archiwalnego w Polsce
oraz użyteczności cyfrowych kopii dokumentów, będących częścią zasobu, dla archiwistów cyfrowych i infobrokerów. Do badań użyto następujących metodi źródeł informacji
: wywiadu osobistego, korespondencji elektronicznej, praktyk
(przy opracowywaniu rozdziału „archiwa z powierzonym zasobem”), lektury stron internetowych, wyszukiwania internetowego i lektury literatury naukowej. Stan digitalizacji zasobu polskich archiwów różnych typów, określonych w literaturze oraz ustawie z 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, został przeze mnie wyjaśniony na przykładzie największych oraz informacji publikowanych w polskim internecie.
Jako przykład archiwum państwowego wybrałem dwa archiwa centralne Archiwum Akt Nowych i Narodowe Archiwum Cyfrowe, jako przykład archiwum z powierzonym zasobem archiwalnym
wybrałem Archiwum Uniwersytetu Pedagogicznego (oraz dodatkowo Bibliotekę Główną i Instytut Nauk o Informacji), jako przykład archiwum wyodrębnionego posłużył mi Instytut Pamięci Narodowej, archiwa społeczne opisałem na podstawie Archiwum Społecznego Uniwersytetu Pedagogicznego i Bronowickiego Archiwum Społecznego. Literaturę do mojej  pracy starałem się dobierać z wysoką starannością, wśród niej znalazły się fragmenty  publikacji z „Biblioteczki Zarządcy Dokumentacji” z Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, kolebki polskiej archiwistyki. Przy pisaniu
 pracy korzystałem również z fragmentów publikacji „Zawód infobroker. Polski rynek informacji”, pracy zbiorowej pod redakcją Sabiny Cisek i Anety Januszko-Szakiel, pierwszego polskiego podręcznika do infobrokeringu.
Część informacji wykorzystanych w mojej pracy pochodzi z internetu. Są to między innymi informacje dotyczące sprzętu
digitalizacyjnego i jego funkcjonalności, która może wpływać na efekty digitalizacji.
Jako dodatkowe źródła bibliograficzne wykorzystałem w mojej pracy polskie akty prawne z zakresu archiwi
styki, wśród nich ustawę o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i
wskazówki Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w zakresie digitalizacji.
Jak wiadomo, postęp technologiczny w obecnych czasach jest coraz szybszy, w jego skład wchodzi rozwój komputerów, Internetu i innych technologii elektronicznych. (...)"
 
 
 
 
 
Źródło:  http://www.academia.edu/37972761/Praca_licencjacka_Pawe%C5%82_%C5%81ukasiewicz
 
                                                                                                             (dostęp z 9.02.2019) 

09.02.2019
strzałka do góry