Archiwistyka_tlo
Artykuły > Informatyka w archiwum > Usługi i aplikacje Google
Usługi i aplikacje Google


Tomasz Xięski, Wprowadzenie do informatyki i wykorzystanie Internetu - studia podyplomowe. Usługi i aplikacje Google - część I, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ss. 47http://www.tomaszx.pl/materialy/wdipi_lab4.pdf
 
 
                                   (dostęp z 4.11.2019)
 
 W tym miejscu odsyłam także pod adres:
 
 http://www.archiwistyka.pl/artykuly/informatyka_w_archiwum/1189

04.11.2019
strzałka do góry