Archiwistyka_tlo
Artykuły > Informatyka w archiwum > Sztuka wyszukiwania w Internecie
Sztuka wyszukiwania w Internecie


Daniel Mider, Sztuka wyszukiwania w Internecie - autorski przegląd wybranych technik i narzędzi, w: Studia Politologiczne, vol. 54, 2019http://www.studiapolitologiczne.pl/Sztuka-wyszukiwania-w-Internecie-n-autorski-przeglad-nwybranych-technik-i-narzedzi,116628,0,1.html
 
                                                                                                                            (dostęp z 31.01.2020) 
 
 
 http://www.gogolek.com/PrezentacjeKTI/9%20Zasoby%20informacyjne.pdf
 
 
 http://zsi.tech.us.edu.pl/~nowak/wi/WI_3.pdf
 
 
Tutaj od siebie dodam tylko, że Internet to struktura bardzo dynamiczna, i np. wspomniany w artykule Midera serwis WeLeakInfo został ostatnio zamknięty przez FBA w związku z nielegalnym handlem danymi osobowymi! ... W odniesieniu zaś do wyszukiwarek Google i Bing, istnieje wyszukiwarka wspomagająca profesjonalne wyszukiwanie 

 http://advangle.com/

31.01.2020
strzałka do góry