Archiwistyka_tlo
Praca zdalna w branży IT


Michał Trziszka, Model organizacji i zarządzania systemem pracy zdalnej w branży IT, rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem dr hab. inż. Magdaleny Wyrwickiej, prof. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2019, ss. 272
 
 
Rozprawa dostępna w wersji elektronicznej. file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/Moje%20dokumenty/Downloads/Michal_Jan_Trziszka_Model_organizacji_i_zarzadzania_systemem_pracy_zdalnej_w_branzy_IT%20(1).pdf
 
 
(dostęp z 30.03.2020)
 
 
Na rynku dostępnych jest wiele systemów pracy zdalnej, takich jak np. Zoom czy Microsoft Teams. Można też pokusić się o skorzystanie z kilku aplikacji, np. HeySpace - narzędzie do komunikacji i współpracy, Hangouts - aplikacja do wideokonferencji, G Suite - pakiet Google udostępniający wszysdtkie firmowe dokumenty oraz TimeCamp - aplikacji napisanej przez polskiego programistę w 2009 roku do monitorowania komputerowej aktywności (time tracking). Wspomnieć też należy o aplikacji TeamViewer, z której sam czasami korzystam. Ale można także skorzystać z GoogleDocs.
 
 
A tutaj jeszcze katalog dobtych praktyk w odniesieniu do dokumentu elektronicznego:
 
 https://www.archiwa.gov.pl/pl/zarzadzanie-dokumentacja/dokument-elektroniczny/dokument-elektroniczny-przewodnik-i-katalog-dobrych-praktyk
 

30.03.2020
strzałka do góry