Archiwistyka_tlo
Artykuły > Informatyka w archiwum > Problemy archiwalnych systemów informatycznych
Problemy archiwalnych systemów informatycznych


Problemy archiwalnych systemów informatycznych, red. Jerzy Bednarek, Paweł Perzyna, Symposia Archivistica, T. V, wyd. Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa-Łódź 2019, ss. 172
  
 file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/Moje%20dokumenty/Downloads/Symposia_Archivistica_t5.pdf

09.05.2020
strzałka do góry