Archiwistyka_tlo
Artykuły > Informatyka w archiwum > Standaryzacja opisu archiwalnego
Standaryzacja opisu archiwalnego


Standaryzacja opisu archiwalnego, red. Jerzy Bednarek i Paweł Perzyna, Symposia Archivistica, T. III, wyd. Ipn, Warszawa-Łódź 2016, ss. 200file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/Moje%20dokumenty/Downloads/Symposia_Archivistica_t3.pdf

11.05.2020
strzałka do góry