Archiwistyka_tlo
Artykuły > Informatyka w archiwum > Komputeryzacja i digitalizacja w archiwach
Komputeryzacja i digitalizacja w archiwach


Komputeryzacja i digitalizacja w archiwach, red. Rafał Leśkiewicz, Anna Żeglińska, Symposia Archivistica, T. II, wyd. IPN, Warszawa 2016, 170
 file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/Moje%20dokumenty/Downloads/Symposia_Archivistica_t2%20(2).pdf

11.05.2020
strzałka do góry