Archiwistyka_tlo
Artykuły > Informatyka w archiwum > DOKUMENT ELEKTRONICZNY I SYSTEMY EZD. WPROWADZENIE.
DOKUMENT ELEKTRONICZNY I SYSTEMY EZD. WPROWADZENIE.

Dariusz Makowski, Archiwum Dokumentów Elektronicznych, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

 

 

"W dniu 11 września 2020 r. miała miejsce prezentacja efektów projektu ADE na posiedzeniu Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji. Podczas prezentacji przedstawiono główne cele projektu i osiągnięte wskaźniki. Przedstawiono również system Archiwum Dokumentów Elektronicznych, który został wytworzony w ramach zrealizowanego projektu. System ten będzie jednym z istotnych komponentów architektury informatycznej Państwa. Dzięki realizacji projektu działalność archiwów, zostanie dostosowana do potrzeb nowoczesnego społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy. Raport końcowy z realizacji Projektu ADE został zaopiniowany pozytywnie.(...)"


https://ade.gov.pl/iw/web/ade-pub/useful/legal-information/-/asset_publisher/94inSAYyqOeE/document/id/277925?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_94inSAYyqOeE_redirect=https%3A%2F%2Fade.gov.pl%2Fweb%2Fade-pub%2Fuseful%2Flegal-information%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_94inSAYyqOeE%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_94inSAYyqOeE_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_94inSAYyqOeE_assetEntryId%3D277925

 

 

(dostęp z 30.10.2020)

30.10.2020
strzałka do góry