Archiwistyka_tlo
NASK CYBERPOLICY

Współcześnie każdy użytkownik komputera powinien mieć świadomość zagrożeń, jakie wiążą się z używaniem Internetu, tutaj myślę przede wszystkim o archiwistach cyfrowych.

 

"CyberPolicy to kompendium wiedzy na temat cyberbezpieczeństwa i nowoczesnych technologii w aspekcie strategicznym, regulacyjnym, organizacyjnym i praktycznym. Misją portalu jest gromadzenie i rozpowszechnianie informacji na temat nowych regulacji, dokumentów programowych i strategicznych oraz dobrych praktyk i inicjatyw mających bezpośredni wpływ na ekosystem cyberbezpieczeństwa i gospodarkę cyfrową. (...)"


https://cyberpolicy.nask.pl/

 

(dostęp z 23.11.2020)

23.11.2020
strzałka do góry