Archiwistyka_tlo
NOWA WERSJA SYSTEMU NIKA

 Powstała nowa wersja systemu NiKA – Nadzór i Kontrola Archiwalna. System wspomaga pracę pracowników nadzoru archiwalnego w Archiwach Państwowych. Nowa wersja systemu została już zainstalowana na środowisku produkcyjnym i wszyscy użytkownicy mogą korzystać z udostępnionych w jej ramach funkcjonalności.


https://www.archiwa.gov.pl/pl/aktualnosci/5331-nowa-wersja-systemu-nika

 

(dostęp z 21.01.2021)

21.01.2021
strzałka do góry