Archiwistyka_tlo
Artykuły > Informatyka w archiwum > NASK INCIDENT RESPONSE TEAM
NASK INCIDENT RESPONSE TEAM

"W dobie lawinowo rosnącej liczby cyberataków dotykających organizacje, właściwym pytaniem nie jest „czy” ale „kiedy” nastąpi cyberatak. Aby sprostać współczesnym wymogom zapewnienia bezpieczeństwa oraz ciągłości działania organizacji niezbędne jest zapewnienie sprawnych i skutecznych działań reakcyjnych pozwalających na identyfikację i szybkie reagowanie na zaistniałe incydenty cyberbepzieczeństwa.

Usługa Collective Threat Intelligence (CTI) to stałe pozyskiwanie i dostarczacie informacji z zewnętrznych źródeł dotyczących cyberzagrożeń. Specjaliści zespołu NIRT na bieżąco monitorują i analizują wiele źródeł informacji o cyberzagrożeniach mogących mieć wpływa na integralność i dostępność systemów teleinformatycznych chronionych Organizacji oraz ich Klientów. Wielopoziomowa analiza zagrożeń, zarówno techniczna, behawioralna oraz kontekstowa wykonywana jest w oparciu o wiele własnych źródeł danych jak Darknet, honeypot, sinkhol, spampot, samtrap oraz innych otwartych i  zamkniętych  źródeł monitorowania nieindeksowanych warstw Internetu (Deep i Dark Web). [...]"


https://www.nask.pl/pl/dzialalnosc/nauka-i-biznes/nask-incident-response/3985,NASK-Incident-Response-Team.html?fbclid=IwAR0OTJqCvu2y7VT4in6TfxQkTAtxuWbRXsICQRqgBUaBi0SA0Eql3oHGAcg

 

(Dostęp z 6.08.2021)

06.08.2021
strzałka do góry