Archiwistyka_tlo
Artykuły > Informatyka w archiwum > ZEUS - SYSTEM ARCHIWIZACJI
ZEUS - SYSTEM ARCHIWIZACJI

"System Archiwizacji ZEUS przeznaczony jest do opracowywania zasobów archiwalnych. Oprogramowanie powstało w wyniku wielomiesięcznej analizy potrzeb jednego z centralnych archiwów państwowych i składa się z modułów do ewidencji zasobów, ich udostępniania oraz modułu do wystawiania i drukowania dokumentów sprzedaży. System działa w oparciu o serwery relacyjnych baz danych Sybase, Oracle lub Microsoft.
Otwartość struktury bazy danych umożliwia tworzenie połączeń z systemami finansowo-księgowymi, systemami rozliczania pracy lub programami do automatycznego skanowania obrazów.
Mechanizmy złożonego wyszukiwania w module udostępniania pozwalają użytkownikom na dowolne definiowanie złożonych zapytań bez konieczności znajomości języków programowania. Integracja z modułem sprzedaży umożliwia natychmiastowe wystawianie rachunków za udostępniane materiały archiwalne lub czynności związane z ich przygotowaniem. Oprócz ewidencji rachunków uproszczonych lub faktur VAT dział księgowości ma możliwość wystawiania not odsetkowych i wezwań do zapłaty.

Moduł administracji pozwala na definiowanie praw dostępu do poszczególnych okien i funkcji a także śledzenie wprowadzanych modyfikacji i generowanie statystyk pracy archiwistów."


http://www.rd.ksi.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=53

 

(dostęp z 19.08.2021)

19.08.2021
strzałka do góry