Archiwistyka_tlo
CYBERHIGIENA

Bardzo ważny temat, szczególnie dla archiwistów cyfrowych!


https://www.gov.pl/web/baza-wiedzy/cyberbezpieczenstwo

 

(dostęp z 22.09.2021)

22.09.2021
strzałka do góry