Archiwistyka_tlo
AUTOMATYCZNA DEKRETACJA

Sztuczna inteligencja jest postrzegana jako fundament cyfrowej transformacji społeczeństwa i stanowić może ważny element umożliwiający zwiększenie ergonomii pracy sektora publicznego. NASK opracowuje mechanizm rozdzielania korespondencji z wykorzystaniem uczenia maszynowego na potrzeby oprogramowania do elektronicznego zarządzania dokumentacją.


https://www.nask.pl/pl/aktualnosci/4050,NASK-testuje-automatyczna-dekretacje-z-wykorzystaniem-AI-w-systemie-EZD-PUW.html

 

(dostęp z 23.10.2021)

23.10.2021
strzałka do góry