Archiwistyka_tlo
REKORD EDOKUMENT

"Aplikacja eDokument umożliwia zarządzanie korespondencją, sprawami i dokumentami własnymi zgodnie z obowiązującym prawem."


https://www.rekord.com.pl/system-erp/parallax/edokument/

 

(dostęp z 18.12.2021)

18.12.2021
strzałka do góry