Archiwistyka_tlo
MICROSOFT EDUCATION

"Szybko i skutecznie wprowadź dostępne dla wszystkich zdalne kształcenie, korzystając z narzędzi, zasobów i uznanych w branży programów certyfikacji, które pozwalają studentom nabywać praktyczne umiejętności niezbędne do osiągania sukcesów w gospodarce cyfrowej."


https://www.microsoft.com/pl-pl/education/higher-education/edu-skills

 

(dostęp z 23.02.2022)

23.02.2022
strzałka do góry