Archiwistyka_tlo
DIGINNO RECOMMENDER TOOL

Zbigniew Piątek, Internetowe narzędzie do rekomendacji dojrzałości cyfrowej dla MŚP, Przemysł 4.0, 23 grudnia 2020

 

" [...] Projekt Digital Innovation Network (DIGINNO) ukierunkowany jest na przyspieszenie rozwoju gospodarki cyfrowej i procesu przejścia na jednolity rynek cyfrowy w Regionie Morza Bałtyckiego. Ma to nastąpić poprzez rozwijanie umiejętności decydentów, stowarzyszeń branżowych, instytucji badawczych i MŚP, które umożliwią szybsze i bardziej wydajne wdrażanie rozwiązań cyfrowych, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. [...] "


https://przemysl-40.pl/index.php/2020/12/23/internetowe-narzedzie-do-rekomendacji-dojrzalosci-cyfrowej/

 

(dostęp z 3.03.2022)

03.03.2022
strzałka do góry