Archiwistyka_tlo
HAKI NA CYBERATAKI

"Ataki z użyciem socjotechniki, coraz lepiej przygotowana i trudniej weryfikowalna treść – wszystko to sprawia, że każdy z nas jest narażony na takie działania. Znacząca cześć incydentów jest powiązana z sektorem szeroko rozumianych finansów – fałszywe smsy, podrobione strony logowania, telefony z infolinii służące wyłudzeniu danych. Problem jest poważny. Dlatego wspólnie z fundacją Santander przygotowaliśmy kampanię edukacyjną. Główna oś kampanii to nasz poradnik – „Bądź cyberodporny”. Temat zagrożeń będą przybliżały także autorskie grafiki oraz podcasty, które będą się ukazywały na naszej stronie co tydzień, aż do końca kwietnia 2022 r."https://cyberodporni.pl/haki-na-cyberataki/

 

(dostęp z 14.04.2022)

14.04.2022
strzałka do góry