Archiwistyka_tlo
Artykuły > Informatyka w archiwum > ARCHIWIZACJA E-DOKUMENTÓW
ARCHIWIZACJA E-DOKUMENTÓW

" [...] Szereg dokumentów związanych z zatrudnieniem musi być przechowywany oraz archiwizowany. Przepisy ustalają katalog danych objętych tymi obowiązkami, a także precyzują okres, przez który muszą znajdować się u płatników. Nie wskazują jednak formy w jakiej archiwizacji należy dokonać, a odpowiedzialność w tym zakresie, pod rygorem kary grzywny, przenoszą na sporządzającego dokumentację. Czy dopuszczalne jest zatem elektroniczne prowadzenie dokumentacji kadrowej, płacowej lub podatkowej, związanej z zatrudnieniem?

Obecnie okres archiwizacji dokumentów pracowniczych wynosi 10 lat a w przypadku dokumentacji ZUS - do 10 lat pod warunkiem, że przekazany zostanie do organów ZUS raport informacyjny. Wyłącznie w organach archiwizujących obowiązuje termin 50 letni.  Terminy te dotyczą dokumentów z roku 2018 oraz umów zawartych do 1 stycznia 2019 r. [...] "


https://www.platnik.e-pity.pl/archiwizacja-przechowywanie-edokumentow-podatkowych-pit11-praconiczych/

 

(dostęp z 20.04.2022)

20.04.2022
strzałka do góry