Archiwistyka_tlo
DOXYCHAIN

"Usługą komplementarną do blockchain'a jest platforma oraz zbiór bibliotek i dokumentacji, pozwalających na proste integracje z istniejącymi już systemami naszych klientów. Platforma zadba o dokumenty przez zoptymalizowanie całego procesu – od podpisania, po archiwizację oraz zarządzanie uprawnieniami dostępowymi. Dzięki technologii blockchain podpis jest niepodważalny, a sam DMS transparenty."


 https://doxychain.com/#platform

 

(dostęp z 25.04.2022)

25.04.2022
strzałka do góry