Archiwistyka_tlo
Artykuły > Informatyka w archiwum > DEW-X - BEZPŁATNY SYSTEM WOKFLOW
DEW-X - BEZPŁATNY SYSTEM WOKFLOW

" "Workflow (ang. work flow, ‘przepływ pracy’) – w szerszym sensie pojęcie to oznacza sposób przepływu informacji pomiędzy rozmaitymi obiektami biorącymi udział w jej przetwarzaniu. W węższym sensie jest to określenie sposobu przepływu dokumentów pomiędzy pracownikami wykonującymi pewien zalgorytmizowany zespół czynności”.

Nieistniejąca już od 2019 roku koalicja WfMC (WorkFlow Management Coalition) – proszę nie mylić ze sztukami walki – zdefiniowała workflow jako automatyzację procesów biznesowych, w całości lub w części, podczas której dokumenty, informacje lub zadania są przekazywane od jednego uczestnika do następnego, według odpowiednich procedur zarządczych. [...] "


https://dew-x.com/workflow/

 

(dostęp z 6.06.2022)

 

a tutaj webinarium na temat tego rewelacyjnego systemu:

 

 https://www.youtube.com/watch?v=oMILogPQ8Og

 

(dostęp z 6.06.2022)

06.06.2022
strzałka do góry