Archiwistyka_tlo
ERP I EDI - RAPORTY

Raport na temat usługi ERP, metody efektywnego planowania zarządzania wykorzystaniem całości zasobów przedsiębiorstwa niezbędnych do wytworzenia, wysyłki i rozliczenia zleceń klientów w sferze produkcji, dystrybucji lub serwisu, można pobrać stąd https://www.raport-erp.pl/ . Natomiast raport o EDI, Elektronicznej wymianie informacji (EDI - Electronic Data Interchange), która powinna obejmować przesyłanie zamówień, potwierdzanie zamówień, przesyłanie faktur i korespondencje handlową w jednym z ogólnie przyjętych standardów EDI np. określonych w EDIFAC, można pobrać tutaj https://www.raport-erp.pl/slownik-erp/56-edi-elektroniczna-wymiana-informacji.html


07.11.2022
strzałka do góry