Archiwistyka_tlo
REASECHER-ANALITYK

Przykładowa oferta pracy dla infobrokera (brokera informacji, profesjonalisty informacji, reasechera) w firmie informatycznej;

Profesja infobrokera powstała w latach 60-tych ubiegłego wieku w Stanach Zjednoczonych w środowisku bibliotekarzy, którzy postanowili zmonetyzować swoje umiejętności, a obecnie zaczyna być coraz bardziej popularna także w Polsce. Na rynku funkcjonują już od jakiegoś czasu firmy infobrokerskie, spotkać można również niezależnych infobrokerów, firmy z różnych branż ostatnio także tworzą stanowiska o tym profilu; infobroker w firmie informatycznej zajmuje się zazwyczaj wyszukiwaniem informacji  z Internetu i z korespondencji z osobami (społecznością) najistotniejszych informacji wg określonego kryterium oraz ich analizą i oceną.


https://trawers.tres.pl/trdok/fil_tresitresearcherdesc.html

 

(dostęp z 4.11.2022)

 

 https://www.archiwistyka.pl/artykuly/uslugi_archiwistyczne/2334

 

 https://www.archiwistyka.pl/artykuly/uslugi_archiwistyczne/2321

08.11.2022
strzałka do góry