Archiwistyka_tlo
SYSTEM EZD PROTON

System pozwala na zarządzanie pełnym cyklem obiegu dokumentów i spraw w instytucji publicznej, począwszy od przyjęcia korespondencji, aż do wydania decyzji administracyjnej. Proton może pracować w trybie EZD lub jako system wspomagający obieg tradycyjny, zgodnie z właściwą instrukcją kancelaryjną.


https://nefeni.pl/produkt/system-ezd-proton/

 

(dostęp z 28.12.2022)

28.12.2022
strzałka do góry