Archiwistyka_tlo
OSINT TECHNIQUES

Cyt. za SEKURAKIEM "SOCMINT jest procesem gromadzenia i analizowania zebranych informacji z różnych portali społecznościowych, kanałów i grup komunikacyjnych w celu namierzenia obiektu, zebraniu o nim jak najwięcej danych cząstkowych oraz potencjalnie w celu zrozumienia jego działania. Wszystko po to by analizując zebrane informacje – osiągnąć założony cel poprzez podjęcie właściwych decyzji operując jak największą liczbą zebranych i zwalidowanych danych. Tak moglibyśmy zamknąć definicję według gałęzi biało wywiadowczej. Jednak SOCMINT jest także wykorzystywany jako narzędzie analizy marketingowej i społecznej – w celu zrozumienia wpływu tzw. influencerów na środowisko danego portalu lub całe społeczeństwo obserwatorów (tzw. “followersów”)."


https://www.osinttechniques.com/osint-tools.html

 

(dostęp z 27.03.2023)

27.03.2023
strzałka do góry