Archiwistyka_tlo
Artykuły > Informatyka w archiwum > PROCEDURY POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTEM ELEKTRONICZNYM W URZĘDZIE. OD PRZYJĘCIA DO DORĘCZENIA I ARCHIWIZACJI
PROCEDURY POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTEM ELEKTRONICZNYM W URZĘDZIE. OD PRZYJĘCIA DO DORĘCZENIA I ARCHIWIZACJI

Procedury..., FDRL, webinarium, 6 czerwca 2023, godz. 9.00-15.00, cena 395 zł netto/os, (Zgłoszenia do 1 czerwca 2023 r.)

 

" [...] Omówienie wymagań prawnych, na praktycznych przykładach w zakresie możliwości przyjmowania dokumentów elektronicznych, weryfikacji podpisu, rejestracji i procedowania w urzędzie, przygotowania pism do doręczenia elektronicznego, wyjątków dopuszczających doręczenia papierowe bez podpisu odręcznego w sprawach masowych, sposobów podpisywania pism, dopuszczalności doręczeń skanów, „archiwizacji” dokumentów w EZD.
• Przedstawienie nowych wymagań prawnych zobowiązujących wszystkie podmioty publiczne do rezygnacji z platformy ePUAP, na rzecz nowego systemu do doręczeń elektronicznych.
• Przedstawienie kwestii związanych z zastąpieniem listów poleconych obowiązkiem przygotowania i wysłania dokumentu elektronicznego.
• Wskazanie najczęściej popełnianych błędów i występujących nieprawidłowości w postępowaniu z dokumentami.
• Uzyskanie odpowiedzi na pojawiające się pytania i wątpliwości związane z tematem zajęć.
• Otrzymanie obszernych materiałów szkoleniowych – prezentacji zawierającej szczegółowe omówienie zagadnień dotyczących wymagań prawnych, technicznych i organizacyjnych w zakresie postępowania z dokumentem elektronicznym. [...] "


https://frdl.org.pl/tematy/elektronizacja-i-cyfryzacja-urzedu/dokument-elektroniczny/55525

 

(dostęp z 19.05.2023)

19.05.2023
strzałka do góry