Archiwistyka_tlo
Artykuły > Informatyka w archiwum > WDROŻENIE I OBSŁUGA SYSTEMÓW KLASY EZD
WDROŻENIE I OBSŁUGA SYSTEMÓW KLASY EZD

Wdrożenie i obsługa systemów klasy EZD, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, webinar, 11 lipca 2023, godz. 10.00-14.00, cena 370 zł netto/os, (Zgłoszenia prosimy przesyłać do 5 lipca 2023 r.)

 

 

W czasach rozwoju cyfryzacji i globalnej digitalizacji coraz trudniej wyobrazić sobie współczesną administrację bez nowoczesnego zarządzania dokumentacją. Na tym szkoleniu dowiesz się jak wdrożyć system klasy EZD - elektroniczne zarządzanie dokumentacją - krok po kroku. Pierwszym krokiem będzie zrozumienie użytkowania systemu klasy EZD w Twojej administracji a ostatnim praca w samym systemie.

 

 • Podniesienie efektywności zarządzania dokumentacją w tym dokumentacją elektroniczną.
• Zapoznanie się z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej.
• Poprawa organizacji pracy w urzędzie poprzez zapoznanie się z zasadami postępowania z dokumentacją i wykonanie praktycznych zadań w tym zakresie.
• Zapoznanie z modelami przepływu dokumentu począwszy od jej wpływu, aż do zakończenia procedury jej archiwizowania.

 
 


https://frdl.org.pl/tematy/elektronizacja-i-cyfryzacja-urzedu/ezd/57354#cele-i-korzyci

 

(dostęp z 3.07.2023)

03.07.2023
strzałka do góry