Archiwistyka_tlo
Artykuły > Informatyka w archiwum > KURS: ELEKTRONIZACJA W PRAKTYCE: EZD, EPUAP2, E-DORĘCZENIA, PODPIS ZAUFANY I PODPIS ELEKTRONICZNY W PRACY URZĘDU
KURS: ELEKTRONIZACJA W PRAKTYCE: EZD, EPUAP2, E-DORĘCZENIA, PODPIS ZAUFANY I PODPIS ELEKTRONICZNY W PRACY URZĘDU

 Kurs: Elektronizacja w praktyce: EZD, EPUAP2, e-Doręczenia, podpis zaufany i podpis elektroniczny w pracy urzędu,FRDL, webinar, 19-21 lipca 2023, godz. 10.00-15.00, cena 890 zł netto/os, (Zgłoszenia należy przesłać do 14 lipca 2023 r.)

 

 

W trakcie 3-dniowego szkolenia prowadzący zaprezentuje kompleksową wiedzę praktyczną i teoretyczną z zakresu wymagań dotyczących elektronizacji pracy w jednostkach administracji publicznej i samorządowej.

Elektronizacja i cyfryzacja urzędu to jedno z najważniejszych wyzwań, przed którym stoi obecnie administracja publiczna i samorząd. Podczas kursu uczestnik  zdobędzie wiedzę na temat już funkcjonujących standardów elektronizacji procesów administracyjnych, jak i nadchodzących zmian prawnych w zakresie m.in. e-Doręczeń czy EZD. Trener zwróci szczególną uwagę na aspekty praktyczne, objaśniając m.in. krok po kroku obsługę systemu e-Doręczenia i platformy EPUAP2.  

Wartością dodaną spotkania jest możliwość mailowych konsultacji z trenerem, przez miesiąc od ukończenia przez uczestnika kursu.


https://frdl.org.pl/tematy/elektronizacja-i-cyfryzacja-urzedu/kurs-elektronizacja-w-praktyce-ezd-epuap2-e-doreczenia-podpis-zaufany-i-podpis-elektroniczny-w-pracy-urzedu/56802

 

(dostęp z 3.07.2023)

03.07.2023
strzałka do góry