Archiwistyka_tlo
Artykuły > Informatyka w archiwum > 10 NAJLEPSZYCH NARZĘDZI OPEN SOURCE INTELLIGENCE (OSINT)
10 NAJLEPSZYCH NARZĘDZI OPEN SOURCE INTELLIGENCE (OSINT)

Współcześnie OSINT (wywiad jawnoźródłowy, w Polsce znany także jako biały wywiad) zyskuje stale na znaczeniu, zwłaszcza w Ukrainie (z powodu wojny) OSINT – kluczowy element nowoczesnego wywiadu i kontrwywiadu - Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych (ksoin.pl) Obecnie też zyskuje dzięki sztucznej inteligencji nowe możliwości.


10 najlepszych narzędzi Open Source Intelligence (OSINT) (marzec 2024 r.) — Unite.AI

 

(dostęp z 12.03.2024) 

12.03.2024
strzałka do góry