Archiwistyka_tlo
Artykuły > Informatyka w archiwum > ELEKTRONICZNE ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ (EZD)
ELEKTRONICZNE ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ (EZD)

Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD), Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, szkolenie on-line na platformie TEAMS, 14.05.2024, cena 390,00 ZŁ NETTO + 23% VAT (479,70 ZŁ BRUTTO)

 

 PODMIOTY PRYWATNE ORAZ OSOBY FIZYCZNE ZOBOWIĄZANE SĄ DO PRZESŁANIA POTWIERDZENIA OPŁACENIA SZKOLENIA NAJPÓŹNIEJ DO DNIA 7.05.2024 R. POTWIERDZENIE PRZELEWU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES SZKOLENIA@SAP.WAW.PL. W PRZYPADKU ANULOWANIA SZKOLENIA W NINIEJSZYM TERMINIE, ŚRODKI ZOSTANĄ ZWRÓCONE WPŁACAJĄCEMU LUB ZALICZONE NA POCZET KOLEJNEGO TERMINU SZKOLENIA.

 

 MAKSYMALNA LICZEBNOŚĆ GRUPY SZKOLENIOWEJ WYNOSI OKOŁO 20 OSÓB.

 

 – przekażemy podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie systemów klasy EZD w przystępnej formie, dla osób planujących wdrożenie oraz rozpoczynających pracę z tymi systemami, zwłaszcza w wersji EZD PUW;

– omówimy korzyści wynikających z wdrożenia EZD;

– wskażemy najczęstsze błędy w stosowaniu EZD oraz sposoby ich unikania;

– przedstawimy różnice między elektronicznym i tradycyjnym sposobem zarządzania dokumentacją, w tym jej archiwizacji, co pozwoli lepiej zrozumieć EZD;

– zapoznany z dostępnymi sposobami zarządzania dokumentem elektronicznym w kancelarii tradycyjnej – papierowej;

– udostępnimy materiały szkoleniowe dające możliwość dalszego samokształcenia;

– umożliwimy konsultacje z prowadzącym;

– przekażemy certyfikat odbycia szkolenia.

 

 


ELEKTRONICZNE ZARZĄDZANIE DOKUMNETACJĄ (EZD) - 14.05.2024 r. - Stowarzyszenie Archiwistów Polskich (sap.waw.pl)

 

 

 Podręcznik użytkownika EZD RP dostępny publicznie - Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją w systemie EZD RP - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

23.04.2024
strzałka do góry