Archiwistyka_tlo
Artykuły > Informatyka w archiwum > PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH DO ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO
PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH DO ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO

PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH DO ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO – 21.05.2024 R., GODZ. 11.00-14.00, SAP, ONLINE NA PLATFORMIE TEAMS, CENA  290,00 ZŁ + VAT (kwota z VAT = 356,70 ZŁ)

 

 PODMIOTY PRYWATNE ORAZ OSOBY FIZYCZNE ZOBOWIĄZANE SĄ DO PRZESŁANIA POTWIERDZENIA OPŁACENIA SZKOLENIA NAJPÓŹNIEJ DO DNIA  14.05.2024 R. POTWIERDZENIE PRZELEWU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES SZKOLENIA@SAP.WAW.PL. W PRZYPADKU ANULOWANIA SZKOLENIA W NINIEJSZYM TERMINIE, ŚRODKI ZOSTANĄ ZWRÓCONE WPŁACAJĄCEMU LUB ZALICZONE NA POCZET KOLEJNEGO TERMINU SZKOLENIA.

 

 LICZEBNOŚĆ GRUPY SZKOLENIOWEJ – OKOŁO 20 OSÓB.

 

 W programie szkolenia m. in.:

– podstawy prawne i wynikające z nich niejasności;

– terminy przekazywania materiałów archiwalnych;

– pozostawianie materiałów archiwalnych w oparciu o umowę użyczenia lub porozumienia;

– zawiadomienie o rozpoczęciu przygotowania materiałów archiwalnych do przekazania (czyli o nocie informacyjnej);

– ustalanie przynależności zespołowej (akta własne, odziedziczone, zdeponowane);

– przygotowanie dokumentacji wg obowiązujących standardów (ze szczególnym uwzględnieniem najczęstszych trudności: systematyzacja i segregacja dokumentacji, porządkowanie akt, „szycie akt”, numeracja stron/kart, opis teczek, konserwacja i fumigacja, itp.)

– sporządzenie spisu przekazywanej dokumentacji

– procedura przekazania materiałów archiwalnych (w tym ekspertyza archiwalna dokumentacji przeznaczonej do przekazania)

– konsultacje


PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH DO ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO – 21.05.2024 R. - Stowarzyszenie Archiwistów Polskich (sap.waw.pl)

 

 

 Przekazywanie. Jak rozpocząć sprawę? - Archiwum Narodowe w Krakowie (ank.gov.pl)

23.04.2024
strzałka do góry