Archiwistyka_tlo
Artykuły > Informatyka w archiwum > "SPUŚCIZNA - Archiwa Krakowskie"
"SPUŚCIZNA - Archiwa Krakowskie"

Archiwa osobiste stanowią bezcenne źródło historyczne dla badaczy. Celem bazy danych "SPUŚCIZNA - Archiwa Krakowskie" jest właśnie zapewnienie im szybkiego dostępu do informacji o rozproszonych zespołach archiwalnych.


Spuścizny (archiwa osobiste) ludzi nauki i kultury stanowią bezcenne źródło historyczne dla badaczy. Znakomicie uzupełniają gromadzony w archiwach materiał kancelaryjny. Historykom i biografom ukazują nie tylko obraz działalności danej osoby, ale też jej życie prywatne i rodzinne. Dzięki tym materiałom można otrzymać portret człowieka, nie ograniczony do jego "naukowego" wizerunku. Zgromadzona w ciągu życia spuścizna, zawierająca materiały twórczości, działalności, dokumenty osobiste i rodzinne oraz korespondencję, często z wielu powodów ulega rozproszeniu. Może na to złożyć się szereg czynników. Praca w kilku instytucjach lub szerokie pola działalności powodują, że część materiałów pozostaje w wielu miejscach. Po śmierci twórcy skomplikowane bywają nieraz losy samej spuścizny, dzielonej i przekazywanej przez spadkobierców do różnych zbiorów archiwalnych i bibliotecznych. Zatem nie zawsze badacz ma możliwość dostępu do pełnej spuścizny interesującej go postaci.

W celu łatwiejszego uzyskania informacji o rozproszonych zespołach archiwalnych stworzono właśnie prezentowany projekt. Główny ciężar prac nad uzupełnianiem bazy danych spoczywa obecnie na archiwach, które zapoczątkowały tę inicjatywę: Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Archiwum Nauki PAN i PAU (przed 2002 r. jako Oddział Archiwum PAN w Krakowie), a także Archiwum Państwowe w Krakowie. Wymienione archiwa współpracowały w ramach działalności Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Założeniem pracującego nad projektem zespołu było scalenie informacji o spuściznach przechowywanych w krakowskich archiwach, bibliotekach i muzeach oraz udostępnienie jej w jednolitej formie. Za podstawę opracowania wzoru formularza przyjęto schemat układu materiałów spuścizny stosowany w archiwach instytucji naukowych, oparty na Wytycznych opracowania spuścizn archiwalnych po uczonych (Warszawa 1990), nieznacznie go modyfikując.

Baza jest systematycznie uzupełniana, zapraszamy do odwiedzin.

Wszystkie krakowskie instytucje gromadzące spuścizny (archiwa osobite) zachęcamy do przystąpienia do projektu. Projekt jest dostępny pod adresem http://spuscizna.krakow.pl/

 

06.07.2012
strzałka do góry