Archiwistyka_tlo
Artykuły > Informatyka w archiwum > Archiwum zakładowe w przeglądarce internetowej
Archiwum zakładowe w przeglądarce internetowej


Moduł jednego z najlepszych na polskim rynku programu do obsługi narastającego zasobu "Archiwum zakładowe" łódzkiej firmy Arisco.


Moduł Archiwum zakładowe WWW to narzędzie do zdalnego udostępniania danych gromadzonych w systemie archiwum zakładowe, z wykorzystaniem sieci publicznej. Aplikacja została opracowana z myślą o użytkownikach, dla których dostęp do własnych dokumentów z dowolnego miejsca na świecie stanowi jeden z podstawowych warunków koniecznych w codziennej pracy.
Dane gromadzone w module głównym archiwum zakładowego udostępnianie są przez administratora w trybie pełnego dostępu lub z ograniczeniem do tzw. podzbiorów identyfikujących dokumentację danego klienta. Moduł Archiwum zakładowe WWW umożliwia podgląd wszystkich dokumentów klienta, przekazanych i zarejestrowanych w module głównym archiwum zakładowe, tym samym gwarantuje zachowanie pełnej integralności danych przetwarzanych w systemie. System umożliwia wyświetlanie danych wg głównego klucza archiwalnego:
spisy,
teczki,
sprawy,
dokumenty.
Gwarantuje również dotarcie do wybranych dokumentów z różnych poziomów, w zależności od wybranej przez użytkownika opcji zakresu wyszukiwania.

Do prawidłowej pracy z modułem www niezbędne jest spełnienie poniższych warunków technicznych:
komputer klasy PC lub laptop z zainstalowanym systemem operacyjnym WINDOWS lub LINUKS,
dowolna przeglądarka internetowa, zgodna z najnowszymi uaktualnieniami,
dostęp do sieci Internet,
zainstalowany, dowolny program antywirusowy oraz włączona zapora,
zainstalowany wraz z przeglądarką moduł uruchamiania plików formatu PDF lub program AcrobatReader.
 
__________________________________________________________________________________________________
Produkt powstał w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w związku z Działaniem III.6 Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw, Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Nazwa projektu: Wykorzystanie nowoczesnych technologii w celu poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa „ARISCO” Sp. z o.o.

Beneficjent: ARISCO Sp. z o. o.

01.02.2014
strzałka do góry